Правила участі

Правила участі

Назва активності – «Майстри Крафту»

(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

 

Замовник Активності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юнайтед Алко», код ЄДРПОУ 39496546, адреса місцезнаходження: Україна, 03113, м. Київ Вул.Полковника Шутова 9А, оф.523.

Виконавець Активності:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЙЛМЕДІА», код ЄДРПОУ 41732320, адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ямська, будинок 41, офіс 5.

Дана Активність не є лотереєю або азартною грою.

 

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років та за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:

1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем;

 

2. 2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з 00 годин 01 хвилини за київським часом «14» листопада 2018 року по 15 годину 00 хвилину за київським часом по 15 годину 00 хвилину за київським часом «21» грудня 2018 року включно (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності, та відповідно період протягом якого визначаються Учасники, що здобувають право на отримання Заохочень Активності.

2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.

2.3. Замовник/Виконавець Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території та місця проведення Активності, а також інших умов проведення даної Активності, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом показу повідомлення на сторінці проекту на сайті https://craft.24tv.ua/. Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті https://craft.24tv.ua/.

2.3. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Замовника/Виконавця Активності письмове погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої інформації з його профайлу у соціальних мережах (сімейний стан) на сайті проекту https://craft.24tv.ua/

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення Активності, необхідно, в Період проведення Активності обрати на сторінці проекту «Майстри Крафту» на сайті https://craft.24tv.ua/ правильну відповідь на запитання тижня.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

4.1. Визначення Переможця тижня відбувається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org:

16.11.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 14.11.2018 по 15 годину 00 хвилин 16.11.2018

23.11.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 17.11.2018 по 15 годину 00 хвилин 23.11.2018

30.11.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 00 годин 01 хвилин 24.11.2018 по 15 годину 00 хвилин 30.11.2018

07.12.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 15 години 01 хвилин 01.12.2018 по 15 годину 00 хвилин 07.12.2018

14.12.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 15 години 01 хвилин 08.12.2018 по 15 годину 00 хвилин 14.12.2018

21.12.2018 року після 15.15 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 15 години 01 хвилин 14.12.2018 по 15 годину 00 хвилин 21.12.2018

Учасник може стати Переможцем тижня та отримати право на Заохочення тижня лише 1 раз.

4.2. Переможці отримають право на здобуття Заохочень, за умови виконання усіх вимог даних Правил.

4.3. Імена Учасників, що були визначені як Переможці тижня, будуть розміщені на сайті https://craft.24tv.ua/ 16.11.2018, 23.11.2018, 30.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018 та 21.12.2018.

4.4. Учасник, що був визначений, як Переможець тижня, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня визначення його як Переможця тижня, надати наступні документи та інформацію на електронну пошту: craft.zhitnik@gmail.com, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України (копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора) або скановану копію ID картки (з двох сторін), скановану копію картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер), копії повинні бути чіткими та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора; повну поштову адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс для відправки Заохочення; контактний (мобільний) номер телефону.

4.5. У разі якщо особа, що була визначена як Переможець тижня, не виконала умов, визначених п. 4.4., така особа не отримує право на отримання Заохочення.

4.6. Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Активності залишає за собою право відмови у видачі Заохочення або повторного визначення Переможця Активності.

 

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником Активності (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

5.2. Заохочувальний фонд Активності складається з Заохочення Тижня – Подарунковий набір від торгової марки «Житник».

5.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на сторінці Проекту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

5.4. Заохочувальний фонд утворюється за рахунок Виконавця Активності і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Активності, що здобули на них право.

5.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання, тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.

5.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил.

5.7. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Активності на власний розсуд.

5.8. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.9. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну не підлягає.

5.10. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

 

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, шляхом надсилання за адресою та іменем, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 45 календарних днів з моменту підтвердження прийняття необхідної інформації від Учасника Активності. Переможець може самостійно отримати Заохочення за адресою, узгодженою із Виконавцем Активності.

Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.

Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

6.3. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

6.4. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

6.5. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.6. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Активності, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку, несе Виконавець.

 

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.

7.2. Замовник/Виконавець не компенсують Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Права Учасника, як особи, персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних».

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.